Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Om DemensNet

DemensNet.dk er et socialt netværk, hvor du kan møde andre mennsker som har demens tæt inde på livet.

DemensNet.dk er til: 

 • Mennesker, som lider af demens
 • Familie, venner, kollegaer og bekendte
 • Læger, gerontopsykiatere, psykologer, demenskoordinatorer og andre behandlere og fagpersoner
 • Patientforeninger og Interesseorganisationer
 • Politikere

 

Holdet bag DemensNet

 
Vores ekspertpanel består af:

 • Kirsten E. Abelskov, Overlæge, speciallæge i psykiatri. Gerontopsykiatrisk afdeling, Psykiatrisk Hospital, Risskov

 • Søren Sørensen, Cand.jur., Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg

 • Ole Dinesen, Speciallæge i almen medicin. Almen praksis, Næstved
 • Lars H. Hagensen, Sognepræst i Folkekirken, Cand. theol. Dalum Kirke, Odense

 • Peter Johannsen, Overlæge, ph.d. Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet

 • Susanne Kaagaard, Demenskonsulent, psykolog, sygeplejerske. Frederiksberg Kommune

 • Kirsten Dyrborg, Socialrådgiver (Soc.D), Ældresagen rådgivning
 • Lars Peter Laugesen, Overlæge, speciallæge i geriatri. Sygehus Vestsjælland, Geriatrisk afdeling, Medicinsk Center, Slagelse Sygehus

 • Ingrid Lauridsen, Gerontopsykolog, psykolog. Hukommelsesenhed Frederiksberg Kommunes Sundhedscenter, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

 • Mette Søndergaard, Ergoterapeut. Freelance, Asperup

 • Christine Swane, Direktør, kultursociolog, ph.d. EGV Fonden, København, www.egv.dk

 

Oplysningerne og de råd, der gives på www.demensnet.dk, kan ikke træde i stedet for professionel rådgivning og/eller behandling af læge, og vi gør opmærksom på, at de eksperter, der er tilknyttet brevkassen, modtager et honorar herfor.