Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Om DemensNet

DemensNet.dk er et socialt netværk, hvor du kan møde andre mennsker som har demens tæt inde på livet.

DemensNet.dk er til: 

 • Mennesker, som lider af demens
 • Familie, venner, kollegaer og bekendte
 • Læger, gerontopsykiatere, psykologer, demenskoordinatorer og andre behandlere og fagpersoner
 • Patientforeninger og Interesseorganisationer
 • Politikere

 

Holdet bag DemensNet

 
Vores ekspertpanel består af:

 • Ane Eckermann,  Demensfaglig projektkoordinator (plejehjemsassistent, demenskoordinator, Master i Sundhedspædagogik)

 • Annette Thomsen, Psykolog (cand. psych. aut.)

 • Søren Sørensen, Cand.jur, studielektor, Juridisk Institut, Aalborg Universitet
 • Ole Dinesen, Speciallæge i almen medicin. Almen praksis, Næstved
 • Lars H. Hagensen, Sognepræst i Folkekirken, Cand. theol. Dalum Kirke, Odense

 • Peter Johannsen, Overlæge, ph.d. Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet

 • Kirsten Dyrborg, Socialrådgiver (Soc.D), Ældresagen rådgivning

 • Lars Peter Laugesen, Overlæge, speciallæge i geriatri. Sygehus Vestsjælland, Geriatrisk afdeling, Medicinsk Center, Slagelse Sygehus

 • Ingrid Lauridsen, Psykolog med speciale i gerontopsykologi, Sundhedscentret Frederiksberg Kommune

 • Mette Søndergaard, Ergoterapeut. Freelance, Asperup

 • Christine E. Swane, Direktør, kultursociolog, ph.d. EGV Fonden, København, www.egv.dk

 • Poul Jost Jensen, Advokat, Højesteret, Advodan

 

Oplysningerne og de råd, der gives på www.demensnet.dk, kan ikke træde i stedet for professionel rådgivning og/eller behandling af læge, og vi gør opmærksom på, at de eksperter, der er tilknyttet brevkassen, modtager et honorar herfor.