Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Alzheimerforeningen


Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende.

Vores vision er en verden uden Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme:
•    hvor demenssygdomme forebygges
•    personer med demenssygdomme helbredes
•    og livet med demens indtil da leves i værdighed

Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme. Vi taler dementes og pårørendes sag, hvis de kommer i klemme i systemet.

Vores medlemmer og aktiviteter
Vi er en forening for alle med interesse for demens, og vores medlemskreds omfatter både mennesker med demens, deres pårørende og fagfolk på demensområdet. Medlemmerne har et fælles udgangspunkt i den holdning, at alle, der er berørt af demens, skal have mulighed for en rimelig og god tilværelse. 
 
Foreningen har organiseret sig i lokalforeninger. Hovedparten af vores medlemsaktivitet finder sted i de 14 lokalforeninger, som bl.a. tilbyder personlig rådgivning, støtte/samtalegrupper for mennesker med demens og pårørende, temamøder og foredrag samt mange andre arrangementer.
 
Såvel landsforeningen som lokalforeningerne yder råd og vejledning om problemer i forbindelse med sygdomsforløbet. Foreningens aktiviteter er primært baseret på indsamlede midler og frivilliges indsats.
 
Sekretariatet i København tager sig af arbejdet med DemensNet.dk, vores pjecer og brochurer, vores medlemsblad Livet Med Demens og telefonrådgivningen Demenslinien.

Alzheimerforeningen overtog DemensNet.dk i juli 2011 efter Lundbeck Instituttet.

Gå til Alzheimerforeningens hjemmeside her.

 

Kontakt os på:

Alzheimerforeningen
Løngangstræde 35, 4. sal
1468 København K
Tlf: 3940 0488
post@alzheimer.dk