Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Panelmedlemmer

I brevkassen kan du stille spørgsmål til panelet, som består af de følgende specialister indenfor demensområdet. Du kan bl.a. læse om deres uddannelse og ansættelsessted samt indenfor hvilke områder de besvarer spørgsmål. 

 

Ane Eckermann

Titel: Demensfaglig projektkoordinator (plejehjemsassistent, demenskoordinator,
Master i Sundhedspædagogik)


Ansættelsessted:
Alzheimerforeningen. Tidligere ansat som
uddannelsesleder på Nationalt Videnscenter for Demens og projektkoordinator
på DAISY projektet (Danish Alzheimer Intervention Study), Rigshospitalet


Områder:
Omsorg og pleje for mennesker med demenssygdomme og deres
pårørende, patient- og pårørendekurser og -grupperChristine E. Swane

Titel: Direktør, kultursociolog, ph.d. Medlem af Alzheimerforeningens repræsentantskab.
Ansættelsessted: Ensomme Gamles Værn, København, www.egv.dk.
Områder: Den menneskelige lidelse ved demens, holdninger til demenssygdom, stigmatisering, hverdagen med demens, rehabilitering og demens, gerontologi (aldring, alderdom og ældre mennesker) og ensomhed. Forfatter til en lang række danske bøger og artikler om hverdagen med demens og offentlige omsorgs- og aktivitetstilbud til familier med demens.Annette Thomsen

Uddannelse: Psykolog (cand. psych. aut.) 

Ansættelsessted: Demenskonsulent / psykolog i Frederiksberg Kommune (Frederiksberg Sundhedscenter)

Områder: Rådgivning, støtte og undervisning til pårørende og mennesker med en demenssygdom. Bl.a. vedr. vanskeligheder og trivsel i parforholdet og familien berørt af demens, den psykologiske/følelsesmæssige belastning hos den demensramte og de pårørende, oplevelsen af tab og sorg over tid samt de mange vanskelige overvejelser og beslutninger ifm. demenssygdommens udvikling. Grupper for pårørende og ægtepar. Supervision af plejepersonale med rådgivning og støtte til håndtering af udfordringer, der kan opstå i omsorgen for den demensramte.Ingrid Lauridsen

Titel: Psykolog med speciale i gerontopsykologi.
Ansættelsessted: Sundhedscentret Frederiksberg Kommune.
Områder: Besværligheder eller problemer i samlivet mellem ægtefæller, hvor den ene lider af demens. Svære følelsesmæssige belastninger, hos såvel den demenssyge person som hos ægtefælle/familie. Manglende forståelse i familien eller i vennekredsen omkring demenslidelsen. Problemer mellem pårørende og plejepersonale samt adfærdsproblemer hos den demensramte person.Kirsten Dyrborg

Titel: Socialrådgiver (Soc.D)
Ansættelsed: Ældre Sagen – rådgivningen (tidligere ansat som socialrådgiver på Rigshospitalets Hukommelsesklinik og som telefonrådgiver på DemensLinien)
Områder: Den sociale lovgivningLars Hagensen

Titel: Cand. theol., sognepræst i folkekirken.
Ansættelsessted: Dalum Kirke, Odense.
Områder: Min erfaring baserer sig hovedsageligt på snart 25 års virke som både land- og bypræst, hvor jeg jævnligt kommer i kontakt med mennesker, der har fået en demenssygdom og deres pårørende. Jeg vil derfor primært kunne svare på spørgsmål, som angår eksistentielle overvejelser – de behøver ikke nødvendigvis at være af specifik religiøs karakter men overhovedet om det, som livet ofte møder os med i svære situationer.
Jeg har siden år 2000 været tilknyttet et udviklingsteam i Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende i Odense, hvor jeg også med mellemrum underviser og bruges efter behov (altid som præst).
Andre områder, som jeg er optaget af er undervisning af psykisk udviklingshæmmede unge, og hjælp til børn og unge, der står i sorgsituationer.
Privat: f. 1962, svensk gift, 3 børn.Lars Peter Laugesen

Titel: Speciallæge i geriatri, overlæge ved afdelingen med ledelsesfunktion i ambulatoriet herunder hukommelsesklinikken.
Ansættelsessted: Sygehus Syd, Geriatrisk Afdeling, Slagelse
Områder: Diagnoser, adfærdsforstyrrelser, medicinsk behandling.
Privat: Bor i Korsør.Mette Søndergaard

Titel: Ergoterapeut.
Ansættelsessted: Freelance underviser, vejleder og kursusudbyder inden for området: "Svage ældre og ældre med demenssygdom".
Områder: Fokus på aktiviteter og hverdagslivets mange gøremål og deres betydning for oplevelsen af identitet og meningsfuldhed. Anerkendende kommunikation. Reminiscens. Medforfatter til cd-rommen "At leve med demens - information for mennesker med demens og deres pårørende" og forfatter til bøgerne: "Demens og aktiviteter i et livshistorisk perspektiv" og 'Livet i leve-bomiljø'.
Privat: Bor i Asperup.Peter Johannsen

Titel: Overlæge, ph.d.
Ansættelsessted: Hukommelsesklinikken; Rigshospitalet.
Områder: Demenssygdomme, diagnoser og medicinsk behandling.
Privat: Bor i København.Poul Jost Jensen

Titel: Advokat, Højesteret
Ansættelsessted: Advodan
Områder: Testamente og arv, dødsfald og bodeling, køb og salg af bolig, skilsmisse og separation, øvrig rådgivning til par, lejeret, strafferetSøren Sørensen

Titel: Studielektor
Ansættelsessted: Juridisk Institut, Aalborg Universitet
Områder: Dementes retsstilling, bl.a. fuldmagter, generalfuldmagter, værgemål, sundhedslovgivningen og sociallovgivningen.