Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 17. marts 2019

Emne: Fuldmagt

Hej.
Vores mor fik konstateret Lewy Body demens i 2012.
Mor flyttede på plejehjem i 2014. Mors tilstand meget dårlig nu og mor behøver 100 % pleje og hjælp.
Vi er 3 søskende hvoraf 2 af os bor i samme by, som hvor mor er på plejehjem. Det giver os mulighed for at være tæt på vores mor,- og det har vi været siden hun fik stillet diagnosen.
Vi er ressource stærke, og har gennem hele mors sygdoms periode være tæt på mor og sikret på bedst mulige vis støtte og hjælp til mor,- altid ud fra mors værdier, som vi kender rigtig godt.
Vores udfordring er samarbejdet med plejepersonalet.
Jeg oplever ikke at de ser os som en ressource,- nok mere som krævende og noget bøvlet.
Der er ingen tvivl om, at vi har ønsker til mors hverdag, og det virker til nogen gange at være en belastning for personalet. Der udfordre ihvertiefælde deres daglige rutiner, som nærmest virker til at køre mere pr. automatik, som med afsæt i borgernes behov.
Jeg har gennem de 3 ½ år hvor mor har boet på plejehjemmet givet udtryk for, at vi vil være en del af de beslutninger der træffes omkring mor. Jeg har bedt om, at når der skal fysioterapeut, læge eller andet ind ift. mor, så vil vi være en del af det, som dem der er mors værgen nu.
Vores udfordring er at plejehjemmet ikke tager det alvorligt.
Det har nettop haft besøg af mors læge til mor, uden at fortælle os om det. De orientere, så nu efter lægen har været og om hvad de har aftalt med lægen.
Jeg er på ingen måde tilfreds med at de tager ansvaret for det, uden at vi er en del af det.
Jeg har respekt for deres faglighed og vil gerne lytte til deres observationer og de behov de ser mor har, men vi vil være med "på forkant" og ikke orienteres bagud.
Mit spørgsmål er derfor om personalet har lovhjelm til, at gøre som de vurdere ift. mor, når vi er mors værge.

Bedste hilsner
Bitten


Svar fra DemensNet


Kære Bitten

I 2005 udgav
Videnscenter på Ældreområdet en triologi ”Samarbejde mellem plejehjemsbeboere
og plejepersonale – en treklang med mislyde”. En treklang fordi samarbejdet
altid involverer tre personer, den svækkede ældre, de pårørende og
plejepersonalet.

Der var
udfordringer på daværende tidspunkt, og det er der desværre stadig nogle
steder, selvom et samarbejde mellem de tre parter er et nødvendigt grundlag
for, at en beboer i plejebolig kan få en tilværelse med livskvalitet, god og
værdig pleje og omsorg.

Det fremgår af
lov om social service § 82, stk. 2, at kommunalbestyrelsen skal påse om der er
pårørende eller andre, der kan inddrages i varetagelsen af interesserne for en
person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Det betyder, at
plejepersonalet skal inddrage jer som pårørende, men det betyder ikke, at I har
indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse.

Hvad angår
dine spørgsmål om sundhedsforhold (fysioterapeut og læge), så findes reglerne i
sundhedsloven. Loven gælder for patienter, der inden for sundhedsvæsenet eller
andre steder, hvor der udføres sundhedsfaglig virksomhed (fx plejehjem og
plejeboliger), modtager eller har modtaget behandling af sundhedspersoner. Ved
behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling,
genoptræning, sundhedsfaglig pleje og sundhedsfaglige forebyggelsestiltag over
for den enkelte patient. Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden
patientens informerede samtykke. Hvis patienten varigt mangler evnen til at
give samtykke, kan de nærmeste pårørende give informeret samtykke til
behandling. I de tilfælde, hvor patienten er under værgemål, der omfatter
personlige forhold, herunder helbredsforhold jf. værgemålslovens § 5, kan
informeret samtykke gives af værgen. I de tilfælde, hvor der foreligger en
fremtidsfuldmagt, der omfatter personlige forhold, herunder helbredsforhold,
kan informeret samtykke gives af fremtidsfuldmægtigen, i det omfang
fremtidsfuldmagten bemyndiger fremtidsfuldmægtigen dertil. Det betyder, at hvis
din mor forstår, hvad der sker, og selv kan bestemme, så skal hun selv samtykke
til behandling. Modsat hvis hun varigt mangler evnen til at give informeret
samtykke, så skal nærmeste pårørende, en værge eller fremtidsfuldmægtig inddrages.

Måske kan I
være interesseret i at læse Sundheds- og ældreministeriets vejledning nr. 10409
af 20/12/2007 om  patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i
plejebolig. Du kan finde den på www.retsinfo.dk.

Mit forslag
er, at I aftaler et møde med plejehjemmets leder med henblik på en samtale,
hvor I forsøger at afklare forventningerne til hinanden. Dialog er vigtig for
et godt samarbejde.

En sidste
bemærkning. Du skriver, at du og din søster er værger for jeres mor. Her kommer
jeg i tvivl. Er der en af jer, der er beskikket som værge af
Statsforvaltningen?

Du er
velkommen til at ringe til Demenslinien på telefon 58505850 hverdage kl. 9 –
15. Hvis du ønsker at tale med mig, så læg dit navn og telefonnummer, så ringer
jeg til dig den førstkommende tirsdag.

Mange hilsner

Kirsten
Dyrborg, socialrådgiver


Svaret blev lagt på DemensNet 15. maj 2019