Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 8. december 2018

Emne: Ægtefælle på plejehjem

Noget peger på, at min hustru har behov for plejehjemsophold inden for en overskuelig tidshorisont.
Vi bor lige nu i parcelhus med diverse udgifter. Jeg er klar over, at vi vil blive betraget som enlige, MEN hvilket beløb vil jeg modtage som nu "enlig pensionist". Jeg får grundbeløb nu, men der figurerer tilsyneladende to satser for enlige. Med andre ord hvilket beløb vil jeg modtage ud over den folkepension, jeg modtager nu?

På forhånd tak for besvarelse
finbn


Svar fra DemensNet


Kære
finbn


 

Det
er rigtigt, at når den ene ægtefælle/samlever flytter i plejebolig, bliver man
betragtet som reelt enlig. Det betyder, at folkepensionen bliver omregnet efter
satserne for reelt enlige. Pensionsberegningen sker på egne indtægter, og
formuen følger den, der ejer den på papiret. Det betyder fx, at bankkonti i dit
navn følger dig.


 

Folkepensionen
består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Satserne i 2019 er


 

Grundbeløb
     6.315 kr

Pensionstillæg
6.910 kr


 

Pensionstillægget
er indtægtsbestemt for de skattepligtige indtægter, du har ud over
folkepensionen. Det reduceres ved en indtægt på 72.600 kr.


 

Grundbeløbet
er indtægtsbestemt for indtægter ved personligt arbejde. Det reduceres ved en
indtægt på 329.000 kr.


 

Da
jeg ikke kender dine indtægter, kan jeg ikke sige, hvor meget du kan få i
folkepension som reelt enlig, men du kan beregne folkepensionen på www.borger.dk. Du kan evt. tage udgangspunkt i
den sidste pensionsmeddelelse fra Udbetaling Danmark, hvis indtægterne her er i
overensstemmelse med de faktiske forhold.


 

Beregn
også folkepensionen for din ægtefælle. Vær opmærksom på, at de fleste
plejeboliger er som almene plejeboliger. Man betaler et indskud, underskriver
en lejekontrakt og betaler en månedlig boligudgift. Der kan søges boligydelse.
Når der er tale om en bolig med visitation (fx en plejebolig), så kan der ydes
boligydelse ud over lovens maksimum. 

Du
er velkommen til at ringe til Demenslinien for yderligere rådgivning.
Telefonnummeret er 58505850. Når du ringer, så bed om at komme til at tale med
mig. Jeg er på Demenslinien om tirsdagen. Når du ringer, så bliver der lagt en
besked til mig, og jeg ringer den førstkommende tirsdag.


 

Mange
hilsner og et godt nytår

Kirsten
Dyrborg, socialrådgiver 


Svaret blev lagt på DemensNet 3. januar 2019