Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 22. september 2018

Emne: Overdragelse af hus etc

Hej,

Min far er svært dement og min mor bekymret for hvorledes hun skal forholde sig ift. overdragelse af hus etc.

Hvilke forhold gør sig gældende i et sådant tilfælde. Min far er ikke i stand til at forstå konsekvensen af at underskrive en fuldmagt.

Så hvad er fremgangsmåden ?

Med venlig hilsen
Jan


Svar fra DemensNetKære spørgerTak for dit spørgsmål om, hvordan din mor skal forholde sig til
overdragelsen af huset.​


Svaret afhænger af forskellige forhold. Eksempelvis om det er din
far eller din mor der ejer huset, eller om de ejer huset i sameje. Det afhænger
også af, om din far har den retlige handleevne i behold, det vil sige om han
har evnerne til at forstå, hvad det, i dette tilfælde, indebærer at sælge
huset. Hvis den retlige handleevne ikke er i behold, kan din far ikke gyldigt
sælge huset. ​


Da du skriver, at din far er svært dement, og ikke kan tage
stilling til en fuldmagt,går jeg i mit svar ud fra, at han heller ikke kan
forstå, hvad det indebærer at sælge huset.​


Det betyder, at man skal se om der er et andet retligt handlegrundlag.
Det kunne eksempelvis være en fremtidsfuldmagt. Hvis der er en fremtidsfuldmagt
der omfatter, at den fuldmægtige kan sælge huset, kan fuldmagtens bruges til
dette. Hvis det er en fuldmagt efter lov om fremtidsfuldmagter, skal den først
sættes i gang hos statsforvaltningen. Du kan se mere her:

https://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=9451


Hvis der ikke er en fremtidsfuldmagt eller andet retligt
handlegrundlag, kan det nødvendigt med et værgemål. I skal være
opmærksomme på, at der kan være lang sagsbehandlingstid hos Statsforvaltningen,
men I kan kontakte Statsforvaltningen og høre dem nærmere, hvis det er
relevant. ​


Spørgsmålet er dog om det overhovedet er nødvendigt. Hvis det er
din mor, der ejer huset, kan hun som udgangspunkt selv beslutte, hvad hun vil
gøre med huset. Undtagelsen er, hvis din far bor i huset, og huset således
fungerer som familiens helårsbolig. ​


Hvis det er tilfældet, skal din far samtykke til salget. Hvis han
ikke kan det på grund af sin demens, skal der indhentes samtykke fra værge
eller anden person, der kan handle på din fars vegne, eksempelvis en
fuldmægtig. ​


Hvis din far permanent er flyttet i en plejebolig anses samlivet
som ophævet efter domspraksis, og så kan din mor sælge huset uden din fars
samtykke – hvis hun ejer huset. Der kræves heller ikke samtykke, hvis boligen
er din mors særeje. ​


Hvis det er din far der ejer huset eller huset ejes i sameje, skal
din far kunne forstå, hvad det betyder at sælge huset, hvilket han næppe kan i
den situation, som du beskriver. ​

Det betyder, at I skal have en værge til at hjælpe, hvis der ikke
er andet grundlag.​


I skal huske, at det provenu der kommer ud af salget, tilhører den
person, som ejer huset. Det vil sige, at hvis din far ejer huset, er det din
fars penge, og pengene kan ikke bruges af din mor. Det gælder også selvom de er
gift, og har formuefællesskab.


Hvis det er en værge, der hjælper med salget, skal provenuet
placeres i en godkendt forvaltningsafdeling, og kan således ikke blive stående
i et almindeligt pengeinstitut (hvis formuen er over 75.000 kr.).


Grunden til, at det er sådan er, at ægtefæller ejer det, de tager
med ind i ægteskabet eller det de erhverver i ægteskabet. Det kaldes
særrådighedsprincippet, og står i ægtefællelovens § 1. ​

Det betyder helt konkret, at din mor desværre kan komme til at stå
uden provenu fra hussalget, hvis det alene er din far, der ejer huset. ​


Da det, som du kan læse, er en kompliceret situation med
eventuelle vidtrækkende konsekvenser, bør I overveje at kontakte en advokat, så
I er sikre på, at alle relevante forhold inddrages.


med venlig hilsen


Søren Thomas Sørensen


Svaret blev lagt på DemensNet 5. oktober 2018