Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 17. august 2018

Emne: Fælleseje/særeje

Min svigermor er nu så langt i sin demenssygdom, at inde for et halvt til helt år skal hun på plejehjem, hvilket hun selv har givet udtryk for hun gerne vil når tiden kommer.
Mit spørgsmål lyder på. Min svigermor ejer huset, er vi så heldige at min svigerfar så kan blive i huset efter hun flytter på plejehjem?
Hvordan står de begge stillet økonomisk?
Hvad hvis der er særeje, kan vi så gøre noget?


Svar fra DemensNet

Kære Svigerdatter

Ja, din svigerfar kan godt blive boende. Særeeje har først betydning ved separation/skilsmisse eller død.

Når din svigermor flytter i plejebolig, så betragtes samlivet som ophævet (de lever faktisk adskilt). Det får blandt andet den konsekvens, at de i forhold til folkepensionen betragtes som reelt enlige. Folkepensionen vil blive beregnet på egne indtægter (folkepension, ATP. andre pensionsordninger, positiv kapitalindkomst mm)., og ud fra satserne for reelt enlige. Formuen følger den, der på papiret ejer den. Det betyder, at indestående i bank, kursværdi af aktier og obligationer mm., der står i din svigermors navn, følger hende. Fælles konti deles. Da huset er din svigermors særeje, vil værdien (friværdien) følge hende.

Langt de fleste plejeboliger er i dag almene boliger, hvor der betales indskud, underskrives lejekontrakt og betales en månedlig husleje. Der kan søges om boligydelse til plejeboligen. Når man beregner boligydelsen indgår ud over oplysninger om boligen (husleje, antal værelse, antal kvadratmeter mm.) også husstandsindkomsten. Det vil sige din svigermors egne indtægter (folkepension, ATP. andre pensionsordninger, positiv kapitalindkomst mm.). Hvis formuen (incl. friværdien i den faste ejendom) overstiger  844.700 kr. beregnes et formuetillæg. Formuetillægget udgør 10% af formue over 844.700 kr. og 20% af formue over 1.689.600 kr. Det beregnede formuetillæg lægges oven i husstandsindkomsten, når boligydelsen skal beregnes. Jo højere indkomst, jo lavere eller slet ingen boligydelse.

På www.borger.dk kan man beregne folkepensionen. Tag eventuelt udgangspunkt i den sidste pensionsmeddelelse fra Udbetaling Danmark. Her fremgår de indtægter, der indgår i beregningen. Der skal laves en beregning for din svigermor, og en for din svigerfar.

Hvis din svigermor får tilbudt en plejebolig med en høj husleje, så skal I ikke umiddelbart blive nervøse for økonomien, men undersøge hvad hun eventuelt kan få i boligydelse. Når der er tale om en plejebolig (bolig med visitation), så gælder de almindelige regler om boligydelsens maksimum ikke.  

På www.borger.dk kan man også beregne boligydelsen. Hvad angår husstandsindkomsten, så kan du tage udgangspunkt i beregningen af din svigermors folkepension. Du kan bruge de indtægter, der indgår i beregningen, men husk at lægge folkepensionen oven i. Husk også at opgøre formuen, da formuen skal indtastes til brug for beregning af formuetillæg. Ofte mangler man oplysninger om boligen, for at kunne foretage beregningen. Hvis i har udset jer en plejebolig til svigermor, så spørg visitator i kommunen om oplysninger om boligen. I kan også anslå oplysningerne, fx husleje 7.500, 65 kvadratmeter, delvis indvendig vedligeholdelse mm. Det kan give et fingerpeg om muligheden for og størrelsen af eventuel boligydelse, men kun i forhold til de indtastede tal. Det endelige resultat kan være anderledes.

Jeg har ikke noget svar på dit spørgsmål om, hvorvidt I skal gøre noget ved særejet. Hvis du tænker på ophævelse af særejet, så kræver det, at svigermor har handleevnen i behold, det vil sige, at hun er i stand til at forstå konsekvenserne af det hun gør. I bør også kigge i det dokument, hvor særejet er stiftet, for at se, om der er noget til hinder for at særejet kan ophæves. Hvis svigermor ønsker særejet ophævet og der intet er til hinder for det, så skal I søge bistand af en advokat. Spørgsmålet er imidlertid, hvad det er I forventer at få ud af det?

Mange hilsner

Kirsten Dyrborg, socialrådgiver

Svaret blev lagt på DemensNet 28. august 2018