Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 7. juli 2018

Emne: Bevare relationerne omkring min mor



Min mor har netop fået en alzheimers diagnose.
Jeg har tænkt meget over hvordan hun fortsat kan være det sociale bindeled, som hun gennem hele livet har været mellem familiermedlemmer og venner. Hun har altid ringet og været meget opsøgende og en god ven. Hun er desværre meget ramt på sit sprog og kan derfor ikke altid fortælle hvad hun har hørt.
Er der nogle gode ideer til hvordan vi fortsat kan holde liv i relationerne omkring min mor, så jeg kan hjælpe hende med at huske hvordan hendes veninde har det og hvordan det går med naboen. Det jeg godt kunne bruge var et system hvor hendes venner kan skrive lidt nyt - det de fortæller hende, så jeg kan minde hende om det og dele nuet med hende.

Venlig hilsen

Mette


Svar fra DemensNet

Kære Mette

Det er dejligt at høre at du gerne vil gøre en indsats for din mor, som har fået en Alzheimers diagnose. Du vil gerne hjælpe til, så hun kan bibeholde sin status i familien. Det er som du nævner et stort problem, når det sproglige område er ramt, oven i hukommelsesproblemer som er de primære symptomer ved Alzheimers sygdom.  Det  vil blive sværere  for din mor at fastholde det sociale bindeled hun tidligere har været, men støttes hun i det, kan det fastholdes en tid.  Følgende punkter kan være en hjælp.

ad.1 Kalender/dagbog

Måske er din mor vant til at bruge kalender, så er det altid nemmere at komme i gang. Bogen skal ikke være for lille, der skal være plads til at notere vigtige ting i hverdagen.  F.eks. Anne har fødselsdag - ring til hende osv. Bogen kan danne udgangspunkt for jeres samvær.  Besøgende skal gøres opmærksom på vigtigheden af brugen af bogen. De kan være med til at notere ned, hvad der sker under besøget, eller støtte din mor i at skrive det vigtigste ned.  Hvem  der har været på besøg?  Hvad man foretager sig sammen? Eventuelle aftaler der skal følges op på. På den måde kan man  hjælpe den syge person til at genkalde eller genkende en situation.  

ad.2  Huskekasser/livshistorie

Det kan være en god ide at lave huskekasser/huskebøger, som kan bruges i samværet med din mor.  F.eks. kan den indeholde ting fra skoletiden, barndommen, højtider, arbejdsliv  m.m. Måske  kan du lave det sammen med din mor, eller det kan være andre der sammen med din mor laver sådanne huskekasser/bøger- Måske har hun en ungdomsveninde, som kunne samle ting fra deres fælles fortid. Eller en skolekammerat, der kunne samle noget fra skolen. Det kan også   være særlige begivenheder i jeres familie, konfirmation, bryllup m.m.  Eller ting hun har fælles med naboerne. Sådanne huskekasse/bøger er med til at ting bliver gentaget og genkendt.  At tale om livshistorien er med til at den besøgende mere aktivt kan være en del af din mors hverdag og være med  til at fastholde hukommelse om forskellige begivenheder længst muligt.  Husk at det er nemmere at genkende  -  og genkalde erindringer   ved hjælp af billeder og ting. 

På nogle plejecentre og ældrecentre kan man låne huskekasser. Det kan være en god oplevelse for såvel din mor som de besøgende. Billedmateriale er en vigtig del af huskekassernes indhold. 

ad.3 At samarbejde 

Det kan kræve et stort arbejde at få netværket omkring din mor til at fungere. Men det er så vigtigt at alle er indforstået i,  at indgå i det fælles projekt  - at hjælpe din mor.  Derfor er det nødvendigt at mødes og få snakket om,  hvordan i bedst kan hjælpe. Er der nogen der har tid og kræfter til en ekstra indsats?, hvem  kan indgå i en mere struktureret hverdag med  din mor,  hvem der måske har brug for at trække sig lidt osv.   Lav nogle klare aftaler om besøg og om den støtte hver især er indstillet på at give. Skriver alle lidt i kalenderbogen  vil du have nemmere ved at snakke med din mor om besøgene efterfølgende.

ad.4 Justering

Sygdommen Alzheimer forløber forskelligt for hver enkelt person. Derfor må man løbende justere indsatsen på den hjælp der ydes. I perioder sker  der stort set ingen nævneværdige forandringer og alligevel sker der små ændringer i formåen af - hvad den syge kan magte.  Derfor skal man hele tiden være opmærksom på, om kravene er for store i forhold til de forventninger vi møder den syge med. Vær opmærksom på, at  den syge kan have en dårlig perioder hvor,  f.eks. koncentrationen svigter mere end andre dage.  Eller er det mere permanente forandringer man må forholde sig til?

Jeg håber du kan bruge nogle  af ideerne i ovenstående, og at de inspirerer dig til at finde egnede metoder til at støtte din mor bedst muligt. 

Med venlig hilsen

Ingrid Lauridsen, gerontopsykolog      





Svaret blev lagt på DemensNet 30. juli 2018