Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 10. juni 2018

Emne: Værge

Hej

Ved dom af 6. nov. 2017 blev jeg beskikket som værge for min mand ( værgemålslovens § 5, stk 1 og værgemålslovens §6,stk.1).
Dette skete på baggrund af, at min mand var blevet forsøgt udnyttet af familiemedlemmer til at indgå testementariske og økonomiske dispositioner, han ikke forstod konsekvensen af.
Min mand gjorde under retsmødet tilkende med egne ord og fagter, at han var indforstået med, at jeg blev værge.

Min mand har Parkinson og Lewis Body Demens og har siden febr. 2017 boet på plejehjem.
Vi har været gift siden 1987 og har formuefællesskab.
Jeg bor i vores fælles hus, som har været til salg siden marts 2017.
Mine spørgmål til jer drejer sig om Statsforvaltningen håndtering af vores sag.
Statsforvaltningen forlanger, at jeg skal:

1.Lave en oversigt over min mands indtægter og udgifter

2. bevise at vores bil ikke kun er min bil.

3. Dokumentere hvorfor min mand skal være med til at betale udgifter til den ( besøger min mand ca. hver anden dag og tager ham med til besøg, udflugter, læge o.a.).
Statsforvaltningen vil have dokumentation for, hvorfor jeg kører med min mand, hvor langt jeg kører med ham og hvornår.
Bilen blev købt på et tidspunkt, hvor jeg havde økonomisk Generalfuldmagt. Derfor står min mands navn ikke på købskontrakten.

Er lovene sådan, at det er ægtefællen med værgemål, som alene sidder tilbage med udgifterne ( bortset fra husleje)til renovation, vand, varme og EL.

I banken har vi en prioritetskonto, som står i begge vores navne.
Da jeg spurgte Statsforvaltningen om jeg kunne bruge af pengene på den konto, sagde sagsbehandleren, at det var noget, jeg skulle snakke med min bank om.
Er det rigtigt?

Min mand har hver måned, når han har betalt sine faste udgifter på hjemmet,medicin, husleje til vores fælles bolig, gaver, tøj, tandlæge o.a. et overskud på sin egen personlige konto på ca. 3000 kr.

Håber ikke mine spørgsmål er for specifikke. Synes jeg har hårdt brug for hjælp, da jeg føler mig fuldstændig fastlåst i Statsforvaltningens system.

På forhånd mange tak for hjælp.

Med venlig hilsen
Inge Lis Dalsgaard

Svar fra DemensNet

Kære Inge Lis Dalsgaard

Desværre ja. Sådan er loven.

Statsforvaltningen fører normat tilsyn med værgemål. 

I de fleste ægteskaber har ingen af ægtefællerne særeje. Det betyder, at der er formuefællesskab i ægteskabet, og at ægtefællerne har et såkaldt fællesbo. Sådan er det også hos jer. 

I disse tilfælde gælder reglerne om Statsforvaltningens tilsyn med værgemål kun, hvis værgen også er ægtefællen, som i jeres tilfædle. Hvis værgen derimod er en anden end ægtefællen, bestyrer værgen og ægtefællen sammen den del af fællesboet, der er omfattet af værgemålet. Det betyder blandt andet, 

- at værgen ikke skal aflægge regnskab over for Statsforvaltningen eller forvaltningsafdelingen, 

- at værgen ikke skal have særlige dispositioner, fx salg af fast ejendom, godkendt af Statsforvaltningen, og

- at formuen ikke skal forvaltes i en godkendt forvaltningsafdeling.

Men du er beskikket som værge for din ægtefælle, og det betyder, at du skal aflægge regnskab, at du ikke kan handle ubegrænset, men skal have særlige dispositioner, fx salg af fast ejendom, godkendt af Statsforvaltningen, og at formue over 75.000 skal  forvaltes i en godkendt forvaltningsafdeling.

Så årsagen til at du skal føre regnskab m.m. er for, at Statsforvaltningen/forvaltningsafdelingen kan føre tilsyn med, at de løbende indtægter bruges  til gavn for din mand, at forbruget ikke er urimeligt, og at du har fået godkendt de dispositioner, som kræver godkendelse.

Du kan læse mere om værgens opgaver og pligter i Civilstyrelsens vejledning, som du kan finde på www.statsforvaltning.dk. Se under Værgemål - Værgens opgaver og pligter. Her er der også link til en oversigt over godkendte forvaltningsafdelinger på Civilstyrelsens hjemmeside og til Bekendtgørelse om værgemål §§ 35-37, der handler om formuens bestyrelse.

Og så har jeg en undren. Er du ikke blevet vejledt om konsekvenserne af, at det er dig som ægtefælle, der er beskikket som værge? Eller er det sådan, at du og din mand har ønsket dig som værge, og ingen anden? Hvis I har en alternativ mulighed fx et voksent barn, der kan og vil påtage sig opgaven som værge for sin far, så synes jeg du skal kontakte Statsforvaltningen om muligheden for, at få det ændret.

Du er velkommen til at ringe til Demenslinien på telefon 58505850 mandag til fredag kl 9 - 15.

Mange hilsner

Kirsten Dyrborg, socialrådgiver

Svaret blev lagt på DemensNet 19. juni 2018