Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 1. april 2018

Emne: Flytte kommune

Min mor har Alzheimers (og vakulær demens). P.t. bor hun stadig i egen bolig, og er stadig velfungerende i hverdagen, dog er hendes hukommelse nedadgående, og hendes personlighed næsten ukendelig. Mit spørgsmål går på om det er muligt at flytte hende fra Jylland til min kommune på fyn den dag hun skal på plejehjem? Jeg er den der ordner hendes økonomi, kører over til hende mindst 1 gang om måneden, for at købe tøj, stor indkøb og andre ting hun ikke selv er i stand til mere. Jeg snakker med hende fast hver dag mellem 16-17, for at holde hendes paranoia og mistro nede. Hun er meget ud ad reagerende. Min søster bor i samme store by som hende men de to har problemer, da min mor beskylder hende for at stjæle tit, og min søster har bu igen måtte lukke døren, måske for evigt. Min bror bor også på fyn men prøver at være neutral. Der er to søskende der ingen og næsten ingen kontakt er til. Den dag min mor skal på plejehjem overvejer jeg at ville have hende til fyn, HVIS der ingen kontakt er mellem min søster og min mor, da jeg ikke ønsker at min mor er alene derovre, og her vil være tættere på min bror og mig (jeg har ingen bil er nødt til at låne hvis der sker noget om natten, eller hun går væk). Vil det være muligt?


Svar fra DemensNet

Kære datter

Der er en mulighed for at din mor kan få en plejebolig på Fyn i stedet for i sin nuværende bopælskommune.

Hvis man er visiteret til plejebolig i sin bopælskommune, så kan man frit vælge, at flytte til en anden kommune. Det er dog en forudsætning, at visitationsbetingelserne  er opfyldt i både bopælskommunen (fraflytningskommunen) og tilflytningskommunen. Tilflytningskommunens vurdering skal ske efter samme retningslinjer, som gælder for kommunens egne borgere.

Den kommune, som din mor ønsker at flytte til, kan af hensyn til at kunne tilbyde egne borgere et passende botilbud, i særlige tilfælde beslutte, at borgere fra andre kommuner, ikke kan optages på venteliste til et botilbud. Dette gælder dog ikke, når der er tale om personer, der ønsker at flytte til kommunen for at bevare tæt kontakt til nære pårørende, fx hvis din mor ønsker at flytte til din kommune.

Det er en god ide, at tale med din mor om denne mulighed. Tal også med dine søskende om det, så de er forberedt.

Men vigtigst er det, at din mor giver udtryk for, at hun ønsker at flytte. Flytning til plejebolig kræver samtykke. Det betyder, at din mor skal kende og forstå omfanget, at det hun samtykker i. Kan din mor ikke samtykke til en flytning, så træder reglerne i Serviceloven om flytning uden samtykke i kraft. Tal med demenskoordinatoren i den kommune, hvor din mor bor, herom. 

Aggressiv, udadreagerende adfærd opleves ofte som en alvorlig belastning af såvel pårørende som personale. Der kan være flere årsager til det. Jeg synes derfor, at du skal tale med demenskoordinatoren om din mors paranoia og mistro, om der er en årsag til det, og om der er behandlingsmuligheder.  Det er trist, når forholdet mellem forældre og børn afbrydes, hvis årsagen skyldes sygdommen, og ikke forhold, der har hold i virkeligheden.

Mange hilsner

Kirsten Dyrborg, socialrådgiver

Svaret blev lagt på DemensNet 17. april 2018