Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 12. marts 2018

Emne: Regler for værgemål

Min kammerats far er hans økonomiske værge.
Han nægter at lade min kammerat besøge mig, da han ikke bryder sig om mig.
Jeg vil gerne finde ud af om han kan benægte min kammerat at besøge mig?
Og kan det være rigtigt at han skal dokumentere alt hvad min kammerats penge bliver brugt på, f.eks. "toiletpapir, cigaretter mm." Det skal han vel ikke dokumenter for staten?

Min kammerats far sagde bl.a. til min kammerat forleden at han skal vide hvorfor min kammerat har hævet 100 kroner, kan det være rigtig han skal være så bestemmende omkring hans økonomi.

Skal værgen ikke bare sørge for at udgifterne bliver betalt, og at pengene slår til?
Hans pligt er vel ikke at bestemme hvad min kammerat bruger de 100 kroner på, som hans far lige har overført?Svar fra DemensNet

Kære du

Jeg kan kun svare dig helt overordnet, og så må du se, om det giver mening for dig, og de situationer, som du omtaler.

En værge skal varetage interesserne for den, der er iværksat værgemål for og handle på personens vegne i de spørgsmål, der er omfattet af værgemålet.

Værgen skal også sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er iværksat værgemål for. Værgen skal føre regnskab over sin administration af indtægterne og sende det til Statsforvaltningen, der fører tilsyn med værgen. Statsforvaltningen kontrollerer, 

• at værgen bruger de løbende indtægter til gavn for den, der er iværksat værgemål for

• at forbruget ikke er urimeligt

• at værgen har fået godkendt de dispositioner hos Statsforvaltningen, der kræver godkendelse

Der er også regler for administration af formue.

Som du kan se, har værgen en række pligter, når det gælder penge. Om det er rimeligt, at din ven skal redegøre for, hvad han bruger pengene til, kan jeg ikke afgøre. Jeg ved alt for lidt om den konkrete situation, hvor gammel er din ven, hvorfor er der beskikket værge, hvordan fungerer han i hverdagen,  hvilke overvejelser, ligger der til grund for en så tæt administration m.m. Reelt kan det jo være et forsøg på at sikre, at din ven har penge til hele måneden, og at han har penge til personlige fornødenheder. 

Har din ven mulighed for at tale med sin far om, hvordan han har det med en så tæt kontrol, og om der er mulighed for en lempelse?

Helt overordnet, så må man selv bestemme, hvem man vil være sammen med. Der kan dog være situationer, hvor en værge kan give forbud mod samvær,  hvis den er til ugunst for den, der er under værgemål. Det kan fx være, hvis personen bliver angst, utryg og udadreagerende efter samværet, bliver udnyttet økonomisk og lign.

Hvad om du og din ven og din vens far sætter jer sammen, og får en snak om, hvad baggrunden er for, at han ikke ønsker, at I skal være sammen? Så får du også en begrundelse. Det er ubehageligt, når man  bliver “dømt ude” uden at vide, hvorfor.

Mange hilsner

Kirsten Dyrborg, socialrådgiver

Svaret blev lagt på DemensNet 15. marts 2018