Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 12. marts 2018

Emne: Vrangforestillinger

Er det almindeligt for en alzheimers patient at enten høre noget,der ikke er blevet sagt,eller at vende det,der er blevet sagt totalt i en anden retning,og altid negativt.


Svar fra DemensNet

Kære spørger,

Alzheimer-patienter får med tiden påvirket sprog-funktion, både med hensyn til at lave sprog (tale eller skrive) og med hensyn til sprogopfattelsen.  Det kan bestemt være en årsag til at patienterne vender det der bliver sagt til at have en anden betydning.

Det at vende tingene eller det der bliver sagt til noget negativt kan også være led i en depression. Det er vigtigt at tale med lægen herom for at få hans/hendes bedømmelse, idet de fleste depressioner lader sig behandle. En ting er at have Alzheimers sygdom, men det er endnu værre også  at have depression.

En meget stor del af Alzheimer patienter og andre demente har oplevelser af at se eller høre ting som ikke er reelle, altså syns- eller hørehallucinationer. Der er en glidende overgang med hensyn til det man opfatter, når ens høre- og synssanser begynder at svigte. F.eks. kan man let tro, at der står nogen bag et gardin en mørk aften, hvor vinden piber og får gardinet til at røre sig (illusion). Det er også let at tro at man er til grin, hvis nogen fortæller en morsom historie, som man kun delvis kan høre og måske slet ikkekan forstå. Det kan være kimen til en reel vrangforestilling.

For at få indtryk af om disse gener er til stede, er det nødvendigt, at spørge direkte ind til dem. Erfaringsmæssigt er der mange patienter, som har disse gener uden at de spontant giver udtryk herfor. Nogle forfattere anfører at det gælder de fleste patienter, men at generne optræder på forskellige stadier af sygdommen – og således også kan gå væk igen også uden medicinsk behandling. 

Venligst

Lars P. Laugesen

Svaret blev lagt på DemensNet 15. marts 2018