Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 14. december 2017

Emne: Hjælp til at tyde et svar på MR scanning.

Jeg skriver til jer, fordi når jeg selv prøver at tyde svarene, støder jeg på demens henvisninger, men kan ikke forstå sammenhængen. Jeg er scannet 2 gange, derfor er der 2 svar. Mit problem er vedvarende svimmelhed - spec iforb med (hurtige/retningsskift) bevægelse, og hukommelsesproblemer - både korttid og langtid.

Så hjælp til at forstå;1. MR scan

Ventrikelsystemet er midtstillet, symmetrisk, alderssvarende. Der ses kroniske iskæmiske forandringer i form af let konfluerende periventrikulær og subkortikal leukoaraiose samt mikroangiopati forandringer i pons. Der kan ikke ses infarktfølger, blødninger eller tumorer, især ingen rumopfyldende processer i cerebellopontine vinkler. Meatus acustici interni er symmetriske, slanke og der ses ikke fortykkelser langs forløbet af nervus vestibulocochlearis på de to sider. Cochlea og buegangssystemet har normalt udseende. Der er let kortikal atrofi bifrontalt. Der ses en 1,5 x 2 cm stor retentionscyste i bunden af sinus maxillaris på venstre side og lette slimhindefortykkelser i sinus maxillaris dextra. Mastoidet er normalt pneumatiseret bilateralt. Let konfluerende periventrikulær og subkortikal leukoaraiose (Fazekas grad 2) samt mikroangiopati forandringer i pons. Normale forhold i vinkelcisterner. Retentionscyste i venstre sinus maxillaris.

2. MR scan

Tidl. MR-skanning af cerebrum og pori uden intravenøs kontrast fra 28.02.2017 foreligger til sammenligning. Uændret fra tidligere ses punktformede til konfluerende WM-læsioner subkortikalt og periventrikulært i begge cerebral hemisfærer samt konfluerende WM-læsion centralt i pons, formentlig på kronisk iskæmisk / vaskulær basis. Ingen blødninger / mikroblødninger eller følger heraf. Ingen ekspansiviteter i hjerneparenkym. Ingen infarkter eller følger heraf. Alderssvarende normale ventrikler og sulci. Ingen patologisk opladning efter kontrast indgift. Som tidligere ses retentionscyste i venstre sinus maxillaris samt lettere slimhindeødem i højre sinus maxillaris. Upåfaldende forhold svarende til mastoidceller. Konklusion: Ingen metastaser eller patologiske opladning i cerebrum - i øvrigt uændrede forhold fra tidl. - se tekst

Klin.Info: Indikation:57 årige mand tidl malignt melanom op før 5 år siden henvist via e.l. pag vertigo tilfæld til neurologisk udredning.
for 1½ år siden haft faldt episode fra 1. sal til stugangen.herefter 1 mdr senere oplevet ortostatisk svimmelhedabnfald.som kommer periodvis i forbindelse bevægelse.men når han falder i ro forsviner symptomer.i den forbindelse også oplevet hovdepine ind imellem . men ikke hele tiden. har været til MRC i feb mdr som påvist Let konfluerende periventrikulær og subkortikal leukoaraiose (Fazekas grad 2) samt mikroangiopati forandringeri pons.Normale forhold i vinkelcisterner.Retentionscyste i venstre sinus maxillaris. aktuelt klger udviker tiltagende hukkommelse besværre , samt koncentration besværre , træthed, samt tiltagende svimmelhed . Nedsat kræft i højere OE.
Beds en kontrol MRC OBS. .proggerssion i malignt melanom.
OBS: NY til kommende forandringer.


Svar fra DemensNet

Kære spørger til Demensnet.

Hukommelsesproblemer er kernesymptomer til demenssygdomme. Som du skriver er du blevet MR- skannet to gange med knap et års interval.

Din sygehistorie, som er meget relevant for hjerneskanning, er tidligere malignt melanom, faldepisode og efterfølgende svimmelhed af ortostatisk type samt periodisk hovedpine.

Når de to hjerneskanninger sammenlignes viser de uændrede forhold, hvilket er et godt tegn. Desværre er der tiltagende hukommelsesbesvær, nedsat koncentration, træthed og tiltagende svimmelhed. 

I en af hjerneskanningerne er der gjort en bemærkning: OBS, progression i malignt melanom. Spørgsmålet er om bemærkningen tilhører første skanning eller den sidste skanning?

Der er beskrevet karforandringer i hjernen i lettere grad (Fazeka grad 2)  Karforandringer som konfluerende periventrikulær og subkortical leucoaraiose samt mikroangiopati forandringer

er udtryk for det samme. Der er her tale om hvor forandringerne er placeret.

Når du gennem ca. et år har haft ovenstående symptomer bør du undersøges af en speciallæge i neurologi Jeg går ud fra at du har fået målt dit blodtryk?

Med venlig hilsen

Ole Dinesen, speciallæge i almen medicin 


Svaret blev lagt på DemensNet 12. januar 2018