Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 7. december 2017

Emne: Findes attest for fritagelse for hospitals indlægg

Findes der en erklæringing - attest at en svært Alzheimer ramt 90 årig beboer på plejecenter kan fritages for hospitalsindlæggelse ?
Min mor har ikke næsten intet sporg og tankevirksomhed mere. Min mor blev sendt på sygehus med 112 uden ledsager. Hun var i angst og panisk,nærrmest helt afsindig i modtagelsen,var ikke kontaktbar, Flåede iltmasken af, hev slanger ud. Hun blev overflyttet til medincinsk afdeling efter 2 timer undersøgelse, lægen gav morfin for at får hende i ro. Hun havde lungebetændelse. Hun overnattede på Med. Afd. Lægen ringede til mig om formiddagen at min mor ikke var behandl bar på sygehuset, da hun var voldsom udadreagerende. Lægen kontaktede min mors læge, som sagde god for en hjemsendelse,til sin plejebolig igen.
De var 4 Ambulance folk om at transportere hende hjem. Så snart hun kom i vante omgivelser faldt hun til ro. Hun blev helbredt for lungebetændelse.
Findes der en attest eller erklæring så min kære mor ikke kommer til at gennemgå noget ligende til ingen verdens nytte ?


Svar fra DemensNet

Kære spørger til demensnet med følgende spørgsmål: Findes der en attest, således at en svært ramt 90 årig beboer på plejehjem, kan fritages for hospitalsindlæggelse

Mig bekendt findes der ikke en lægeattest, som på forhånd kan fritage din mor for en akut hospitalsindlæggelse. Den samlede vurdering af de forskellige hensyn skal altid foretages af en læge ud fra en konkret situation.

Som jeg læser dit oplæg er din mor ikke længere i stand til at varetage sit helbred eller egne interesser. Egen læge bør derfor tilse din mor og vurdere om der er behov for indlæggelse.

Personalet på plejehjemmet, som kender din mor, bør ledsage hende til sygehuset. Hvis ikke de kan, skal de sørge for i det mindste, at en person, som kender din mor, ledsager hende med oplysninger om aktuelle sygdomsbillede, og om hvad din mor fejler (svær Alzheimers sygdom) samt om hendes medicinliste.

§ 82 vedrørende omsorgspligt: Kommunen har pligt til at yde omsorg over for sine borgere. Omsorgspligten gælder, uanset om den pågældende samtykker. Omsorgen må dog ikke gennemføres med fysisk magt. Borgeren har ret til at afslå hjælpen. Kommunen skal sørge for at inddrage pårørende eller andre, der har tilknytning til borgeren med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, så de kan medvirke til at varetage borgerens interesser.

Ovenstående handler om et samarbejde mellem patient, familie, egen læge og plejepersonalet. Det er ikke nemt!

Med venlig hilsen 

Ole Dinesen speciallæge i almen medicin 


Svaret blev lagt på DemensNet 18. december 2017