Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 27. november 2017

Emne: Økonomisk fuldmagt

Min mor har alzheimer og er tiltagende dårligt fungerende. Jeg har håndteret al økonomi det sidste 1,5 år men har kun en håndskrevet lap som fuldmagt. Har jeg behov for noget mere formelt? Og som tillægsspørgsmål vil jeg gerne høre hvad man så gør, når pengene er brugt op på diverse som hun enten bestiller eller på håndværkere fordi hun putter ting i toilet, håndvask mm eller ting som bare er kaput af misligholdelse. Hun forholder sig ikke på nogen måde til økonomi.


Svar fra DemensNet

Kære du

Jeg vælger at dele din henvendelse op i fire dele

- fuldmagt

- økonomi

- Robbinsonlisten

- demenskoordinator.


Fuldmagt

Der er ingen formkrav til udformningen af en fuldmagt. Det afgørende er indholdet. Hvad er det, din mor giver dig tilladelse til at foretage på hendes vegne. Er det økonomiske og/eller personlige forhold, og er det i givet fald præciseret hvilke? 

Din mor lider af Alzheimers, der er en fremadskridende hjernesygdom, der medfører tab af handleevne. Man kan kun give, ændre og tilbagekalde en fuldmagt, mens man har handleevnen i behold. Derfor er det vigtigt, at tjekke indholdet af den fuldmagt, du allerede har, for at se om den er dækkende for din mors behov.

Har din mor fortsat handleevnen i behold, vil det måske være en ide at overveje følgende:

- bankfuldmagt, der giver dig adgang til din mors bankkonti

- fremtidsfuldmagt

- værgebeskikkelse 

Lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1. september 2017. Det er nu muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, der først træder i kraft efter, at man har mistet sin handleevne. Fremtidsfuldmagten kan indeholde alle personlige og økonomiske forhold, alle personlige forhold eller alle økonomiske forhold, men den kan også gøres mere specifik. Man opretter fuldmagten digitalt ved hjælp af Nemid på www.tinglysning.dk. Fuldmagten skal underskrives for en notar, der bevidner, at man har handleevnen i behold, og at man forstår hvad man gør.Er man fritaget for digital post, kan man ved henvendelse til Statsforvaltningen få hjælp til oprettelse af en fremtidsfuldmagt. Når fremtidsfuldmagten er oprettet "sover" den, indtil den skal bringes i anvendelse. Dvs. når din mor har mistet sin handleevne. Læs mere om fremtidsfuldmagter på www.statsforvaltningen.dk. Se under værgemål. En fremtidsfuldmagt vedr. alle personlige forhold omfatter stillingtagen til indflytning i plejebolig. Dette er nyt. Med indførelsen af lov om fremtidsfuldmagter, kan fuldmægtigen tage stilling til indflytning i plejebolig, når der er tale om en person med en fremadskridende hjernesygdom, som på grund af sygdommen ikke forstår, hvad vedkommende samtykker til. Dette fremgår ikke af Justitsministeriets vejledning til fremtidsfuldmagter, og ej heller af Statsforvaltningens hjemmeside, men lov om social service er blevet ændret, så det er muligt (§ 129).

Hvis din mor allerede på nuværende tidspunkt er for dårlig til at ændre eller give fuldmagt, og der er behov for hjælp, som ikke er omfattet af fuldmagten, så kan der søges om værgebeskikkelse. Læs mere herom på www.statsforvaltningen.dk. 

Det er det nærmeste, jeg kan komme et svar med de oplysninger, jeg har til rådighed.


Økonomi

Som jeg læser din mail, så er du bekymret for, om din mor kan klare sig økonomisk med de midler, hun har til rådighed, hvis hendes udgifter fortsætter med at stige, fordi hun på grund af uhensigtsmæssige handlinger påfører sig udgifter/har udgifter til generhvervelse af ting der er itu eller misligholdt.

Hun er selv ansvarlig for sine handlinger og skal derfor også selv betale. Du skal dog være opmærksom på, at man kan søge et personligt tillæg til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Det fremgår ikke af loven, hvilke formål, der kan ydes tillæg til. Der skal dog foretages en økonomisk vurdering. Det sker på baggrund af et budget, hvor man ser på indtægter og udgifter og hvad hun har til rest, når de faste udgifter er betalt. Det kaldes et rådighedsbeløb. På baggrund heraf skønnes, om din mor selv har råd til at afholde udgiften. Man søger om det personlige tillæg i kommunen.


Robinsonlisten

Robinsonlisten er opkaldt efter Robinson Crosoe og er til personer, som gerne vil være i fred for adresserede reklamer og telefonsælgere.

Man kan undgå de adresserede salgsreklamer og telefonopkald, hvis man registrerer sig på Robinsonlisen. Markedsføringsbeskyttelsen registreres i CPR. Registreringen er gratis. Man skal enten bruge selvbetjeningsløsning på www.borger.dk (Beskyttelse mod direkte markedsføring - Robinsonlisten) eller kontakte borgerservice i sin bopælskommune.

Dette kan måske afhjælpe nogle af problemerne, da jeg tænker, at du, som det er nu, må returnere bestilte varer eller foretage opkald til diverse telefonsælgere.Tak en snak med din mor herom.


Demenskoordinator

Hvis din mor/du ikke allerede har kontakt til en demenskoordinator i kommunen, så vil jeg foreslå dette. Du skriver, at din mor er tiltagende dårligt fungerende, og at hun er begyndt at foretage uhensigtsmæssige ting. Demenskoordinatoren kan yde råd og vejledning og sørge for, at din mor får den hjælp, der er behov for. 

Du er velkommen til at ringe til Demenslinjen på telefon 58505850. Telefonlinjen er åben dagligt mellem 9 - 15. Hvis du vil tale med socialrådgiveren (mig), så er jeg at træffe om tirsdagen. Du ringer til Demenslinjen og beder om, at jeg ringer. Så lægger de besked, og jeg ringer den førstkommende tirsdag.

Mange venlig hilsner

Kirsten Dyrborg, socialrådgiver


Svaret blev lagt på DemensNet 14. december 2017