Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 25. september 2017

Emne: Ledsagelse under transport fra plejehjem til tandl

Min far er 91 år, dement og bor på 7. år på plejehjem.

Når han skal til tandlæge og have lavet huller mm. foregår det på en central klinik.
Jeg, som er eneste pårørende, skal så følge ham.

Plejehjemmet oplyser, at de ikke følger beboere (også demente) til behandling på tandklinik, hospital, speciallæge o.l.
Hvis den pårørende har ferie, afventer man, hvis muligt, tandlægebesøg til den pårørende er hjemme igen. Hvis det haster sendes beboer alene af sted.
Hvis der ikke er pårørende, sendes beboeren alene af sted.

Jeg er således altid til rådighed for min fars transporter. Må flytte mine aftaler eller tandlægetiderne o.l., hvis jeg ikke kan på det aftalte tidspunkt.

Kan det virkelig være rigtigt, at dybt demente beboere bare sendes alene af sted.

Det lyder som om plejehjemmet tror, at der står en gruppe af hospitalspersonale klar til at tage sig af den demente, når pågældende f.eks. ankommer i forbindelse med indlæggelse.
Sådan er verden ikke. Jeg har oplevet min far blive sendt af sted uden forklaring og uden briller. Han kan ikke selv forklare sig.

Hvad skal jeg gøre?
Hvem skal jeg henvende mig til?

Jeg er selv 64 år og meget træt.

Jeg er også dybt bekymret for hvordan jeg skal klare mig, hvis jeg kommer på plejehjem. Når min far dør, har jeg ingen pårørende.


Svar fra DemensNet

Kære datter

Jeg forstår din din træthed og bekymring. Det slider at være i pårørenderollen i så mange år. Din far er heldig, han har dig. Men hvad med alle dem, som ikke har pårørende, der kan eller vil ledsage i de nævnte situationer? 

Desværre er der ingen løsning på problemet. 

Ledsagelse til læge, speciallæge, hospital og tandlæge bliver med mellemrum taget op i medierne, og jeg har da også tidligere besvaret tilsvarende spørgsmål her på Demensnet.

I 2014 blev problemstilling tage op i Folketinget - BSF 22. Desværre bortfaldt forslaget. Hvis du googler "ledsagelse af demente", så vil du kunne finde flere artikler, der beskriver de nævnte  situationer, Men det ændrer jo ikke ved, at det fortsat er et problem, og at der  fortsat er kommuner, der ikke, som en del af serviceniveauet, yder ledsagelse. Det giver utryghed, både hos personen med demens og de pårørende, men også hos det sundhedspersonale, der skal tage imod borgeren.

Du spørger, hvad du kan gøre. Nu er der jo snart kommunalvalg, og måske er det en ide at rette henvendelse til politikkerne i din fars kommune. Skriv et brev til de politikkere, der stiller op til valget, og beskriv situationen, som du oplever den. Prøv at få andre pårørende til at være medunderskrivere. Send også skrivelsen til Ældrerådet /Seniorrådet i kommunen. Problemet er jo ikke dit alene. Men når det så er sagt, så ved jeg jo godt, at det kan være svært at finde det nødvendige overskud.

Mange venlige hilsner

Kirsten Dyrborg, socialrådgiver

Svaret blev lagt på DemensNet 5. oktober 2017