Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 26. august 2017

Emne: Fremtidsfuldmagt vs. Generalfuldmagt

Hej
Min mand, der er diagnostiseret med Lewy Body Demens, har fornylig lavet 3 generalfuldmagter; fast ejendom, økonomi og personlige forhold. Jeg kan nu se, at der er et nyt dokument undervejs "Fremtidsfuldmagt". Hvad er forskellen og har det nogen betydning for tidligere udarbejdede generalfuldmagter?

Med venlig hilsen
Vivian


Svar fra DemensNet

Kære Vivian

Det er korrekt. 1.9.2017 trådte lov om fremtidsfuldmagter i kraft.

Formålet med fremtidsfuldmagtsordningen er at styrke retten til selvbestemmelse og gøre det muligt for borgerne, under betryggende former, at påvirke eget liv og fremtidige forhold på trods af sygdom og eller andet tab af mental kapacitet.

Det fremgår af vejledningen til loven, at "en af fordelene ved at oprette en fremtidsfuldmagt (i modsætning til en almindelig fuldmagt) er, at der er tale om en formel og lovreguleret ordning. Ordningen indebærer bla., at fremtidsfuldmagten bliver offentliggjort. Derved skabes der klarhed om fuldmagtsforholdet, både for fuldmagtsgiver, fuldmægtig (e) og tredje parter (fx bank) og sikkerhed for, at de kan fungere efter hensigten."

Det fremgår videre, at "en anden fordel ved en fremtidsfuldmagt er, at den i modsætning til en almindelig fuldmagt - også kan omfatte personlige forhold, herunder fx adgangen til at søge det offentlige om hjælp til pleje."

Økonomiske fuldmagter er omfattet af aftaleloven. Der er ikke tidligere lovgivet om fuldmagter om personlige forhold. Det har dog været praksis at anerkende personlige fuldmagter, og der er intet der tyder på, at det ikke er sådan efter 1.9.2017.

Hvis din mand ønsker og er i stand til at oprette en fremtidsfuldmagt, så kan han annullere eksisterende fuldmagter. Gør han ikke det, så kan  fremtidsfuldmægtigen tilbagekalde de fuldmagter, der måtte være, og som omfatter samme forhold som fremtidsfuldmagten. Dette sker efter at fremtidsfuldmagten er trådt i kraft.

Der er af gode grunde ingen erfaringer med fremtidsfuldmagterne endnu. Kun fremtiden kan vise, hvilke udfordringer de medfører.

Som det er nu, er der ingen grund til at antage, at eksisterende fuldmagter ikke er gyldige i forhold til deres indhold.

Her kan du læse mere:

www.statsforvaltningen.dk - her kan du læse om fremtidsfuldmagter

www.tinglysningsretten.dk - her kan du oprette en fremtidsfuldmagt, her kan du læse justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter

www.statsforvaltningen.dk - oprettelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt - dokument til oprettelse

www.domstol.dk - notarpåtegning, find din byret.

Mange hilsner

Kirsten Dyrborg, socialrådgiver

Svaret blev lagt på DemensNet 5. september 2017