Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 6. august 2017

Emne: Min demente mor vil ikke på plejehjem

Min forældre på 82 år bor sammen, men min mor er dement og meget udadreagerende og det går primært ud over min far.
Min far har været meget syg men er nu fysisk godt med. Men efter flere år med min demente mor er min far nu - totalt nedslidt - og kan ikke mere.
De får rigtig meget hjælp og min far er blevet rigtig god til at bruge alarmknappen. Men han kan simpelthen ikke mere.
Når min mor bliver akut indlagt så går kun få timer så vil hun hjem og de kan jo ikke holde på hende.
Kommunen kan tilbyde akut anbringelse til min mor men det vil hun ikke

Alle fortæller at der gælder om at få min mor gjort umyndig - men så længe en proces - kan min far holde til, overskue.

Hvis ikke han skal nå at dø af denne belastning - hvordan får vi så hurtigst muligt gang i en tvangsflytning eller umyndiggørelse?


Svar fra DemensNet


Kære spørger


Tak for dit spørgsmål, hvor du spørger om, hvad der skal til for at din mor kan flyttes mod hendes vilje.


Jeg går ud fra, at din mor er så svækket af sin sygdom, at hun har det der i loven betegnes som en betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Det vil sige, at hun eksempelvis har en svær demens.


Hvis din mor skal flyttes mod hendes vilje, skal man se på reglerne i servicelovens § 129, stk. 1. Der er meget strenge krav, hvis din mor modsætter sig flytning.


Disse krav skal være opfyldt uanset om din mor er under værgemål eller ej. 


Det er ikke muligt at "umyndiggøre" en person på det personlige område - det betyder, at din mor har selvbestemmelse i forhold til hendes bopæl.


Derfor kan det alligevel være en god at ide at søge om et værgemål, da din mor kan have behov for en støtteperson til at varetage sine personlige og økonomiske forhold.


Hvis din mor modsætter sig flytning, er kravene beskrevet på statsforvaltningens hjemmeside:


http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8593


Du kan overveje at kontakte statsforvaltningen for at høre nærmere om betingelserne - og om betingelserne kan være opfyldt i forhold til din mor. Både om værgemål og om flytning efter § 129, stk. 1.


Hvis man ad pædagogisk vej kan overtale din mor til at flytte - så hun i hvert fald ikke modsætter sig flytningen, er det nemmere at gennemføre flytningen. Det kan være en lang proces. Der kan være tale om flere besøg på det relevante sted osv.


Hvis din mor ikke modsætter sig flytningen skal man nemlig i stedet for se på de lempeligere regler i § 129, stk. 2.


Det kan i denne proces gå ud over din far, som bor sammen med din mor.


Det er meget vigtigt at inddrage dette synspunkt overfor kommunen - også at det i værste fald kan betyde, at din far må fraflytte lejligheden.


I er således i en meget ulykkelig situation, men ikke en situation som er uløselig.


Derfor vil jeg foreslå jer følgende lige nu:


Tage kontakt til demenskoordinatoren/demenskonsulenten i kommunen, og gør dem opmærksom på situation. Bed dem overveje om din mor opfylder betingelserne efter servicelovens § 129, stk. 1. 


Hvis de afslår at indstille din mor til flytning kan din far klage over dette til statsforvaltningen. Det står i servicelovens § 131, stk. 3.


Støtte til din far og begynd at overveje om det kan være nødvendigt for ham at fraflytte den fælles bopæl (efter drøftelse med demenskonsulenten). I så fald skal der ydes massiv støtte til din mor.


Tage kontakt til statsforvaltningen med henblik på råd og vejledning. Både om værgemål, men også om flytning.


Jeg håber, at det kan hjælpe jer, men det er nogle meget svære situationer, da reglerne generelt har meget fokus på personers selvbestemmelse - og det er et meget stort indgreb at flytte en person mod sin vilje. Derfor er der meget strenge betingelser.


Held og lykke med det hele. I er velkomne til at skrive igen, hvis I skulle have yderligere spørgsmål. I kan også kontakte demenslinjen på telefon 58 50 58 50. Det er gratis og man kan være anonym. Telefonen har åbent mandag til fredag 9-15.


Med venlig hilsen


Søren Sørensen


Svaret blev lagt på DemensNet 7. august 2017