Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 4. november 2015

Emne: tvangsflytning

min mormor er 86 år og bor i eget hjem.

hun er i udredning for sin demens (eller hvad man nu kalder det) hun har hverken kunne genkende mig eller andre familiemedlemmer i årevis. ergo har dette stået på i årevis

hun har nægtet al hjælp og modtager kun lidt hjælp fra familiemedlemmer, da vi heller ikke rigtigt må hjælpe hende.

hun er ikke længere egnet til at bo i eget hjem - efter vores mening. hun har væsenligt nedsat syn, demens, falder ofte og ligger nogengange flere timer på gulvet hjælpeløs før vi finder hende, hun er begyndt at spise mindre og mindre, nok fordi hun glemmer at spise, hun er derudover også begyndt at drikke.

når vi kontakter kommunen for at få hjælp ringer de bare til hende og siger at de har hørt at hun har brug for hjælp. hvilket hun blankt afviser. dette gør at vi ikke kan få hjælp udefra til at hjælpe hende.

da hun bor i det der er endt med at være en kummerlig lejlighed, og lugter af urin m.m. (igen da hun ikke vil modtage vores eller andres hjælp) sidder vi nu en hel familie knust.

kan man når hun er blevet erklæret dement få hende tvangsflyttet i beskyttet bolig eller på plejehjem? og hvordan griber vi det an? bliver hun ikke flyttet ender hun med at

vi har brug for hjælp!!

håber i kan hjælpe

Sophie


Svar fra DemensNet

 
Kære Spørger
 
Tak for dit spørgsmål om din mormor, som bor i eget hjem. Jeg læser det som om, at din mormor ikke har fået en endelig udredning for demens, men at hun hverken har kunnet genkende dig eller andre familiemedlemmer i årevis. Herudover har hun væsentlig nedsat syn, falder ofte, og kan ligge på gulvet i mange timer før hun får hjælp. Du fortæller, at hun glemmer at spise og er begyndt at drikke.
 
Du fortæller, at I har spurgt om hjælp fra kommunen, som du fortæller ringer til hende, og spørger om hun har brug for hjælp – det afviser din mormor.  
 
Dit ønske er, at din mormor kommer væk fra hendes lejlighed, der er begyndt at lugte af urin. I spørger om det er muligt at flytte hende mod hendes vilje til eksempelvis en plejebolig.
 
Jeg vil dele svaret op i 2 dele. For det første vil jeg fortælle lidt om kommunens forpligtelse til at hjælpe en borger, der har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Herefter vil jeg fortælle om mulighederne for at flytte en person mod personens vilje.
 
1. Kommunens forpligtelse til at hjælpe en person, der har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne
Kommunen er forpligtet til at undgå omsorgssvigt for en person, som har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne – det kan eksempelvis være på grund af demens. Det er det, der kaldes omsorgspligten.
 
Det er ikke muligt for mig at vurdere, om din mormor har en betydelig nedsat funktionsevne. Men det kan oplysninger fra din mormors læge samt en endelig udredning fra give svar på.
 
Det betyder helt konkret, at kommunen efter min vurdering er forpligtet til løbende at vurdere om en borger med betydelig nedsat psykisk funktionsevne (eksempelvis svær demens) har behov for hjælp. Det kan eksempelvis være på baggrund af oplysninger fra pårørende.
 
Samtidigt skal du være opmærksom på, at hjælpen ikke kan ydes med tvang. Så hvis din mormor ikke ønsker at få hjælp, kan hun afvise hjælpen.
 
Men kommunen er efter min vurdering forpligtet til løbende med pædagogiske værktøjer at få en dialog i gang med hende ud fra et konkret skøn, hvor kommunen skal overveje om omsorgen kan tilbydes på andre måder, som er mere imødekommende i forhold til din mormor. Det kan blandt andet ske ved at man besøger borgeren, ringer til borgeren og i øvrigt forsøger at få en dialog med borgeren. Det er efter min vurdering ikke tilstrækkeligt at lukke sagen på baggrund af en telefonsamtale, hvis der er oplysninger der tyder på, at der at borgeren har behov for hjælp.
 
Det betyder helt konkret for jer, at jeg vil anbefale jer at indgå i en dialog med kommunen, hvor I gør kommunen opmærksom på, at din mormor ikke kan klare sig selv på grund af hendes demens. I kan samtidigt gøre opmærksom på omsorgsforpligtelsen efter servicelovens § 82, og gøre opmærksom på, at I mener, at det er vigtigt, at kommunen af pædagogisk vej forsøger at indgå i en dialog med din mormor.
 
Kommunen er underlagt tavshedspligten, og de kan derfor ikke oplyse jer om, hvad de helt konkret gør af tiltag. Samtidigt er de dog forpligtet til at indgå i en dialog med eksempelvis pårørende.
 
Jeg vil anbefale jer at kontakte en kommunens demenskoordinator, som kan hjælpe jer, hvis I ikke allerede har gjort det.
 
2. Flytning mod en borgers vilje
Der er meget strenge krav til en flytning mod en borgers vilje. For det første skal der være fornøden faglig dokumentation for, at din mormor har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne (eksempelvis svær demens). Betingelserne for flytning er beskrevet i servicelovens § 129, stk. 1. Helt kort sagt skal det være uforsvarligt ikke at sørge for flytning, og der skal være en reel risiko for væsentlig personskade.
 
Det kan være risiko for livstruende tilstande, fordi borgeren ikke husker at eller ikke vil tage livsvigtig medicin. Det kan være risiko for fysiske kvæstelser, fordi den pågældende foruden den nedsatte psykiske funktionsevne desuden har en nedsat fysisk funktionsevne.
 
Det er en konkret vurdering, og ikke noget som jeg kan vurdere i dette svar. Det vil altid være en fordel, hvis man kunne overtale din mormor til at flytte. Hvis hun ikke selv kan tage stilling, skal en værge tiltræde en indstilling om flytning.
 
Kommunen kan vejlede jer om betingelserne for flytning.
 
Jeg håber, at det har givet jer svar. I er selvfølgelig velkomne til at spørge igen, hvis I har flere spørgsmål.
----------------------------

Besked fra redaktør på Demensnet: Husk, at du også altid er velkommen til at ringe til Demenslinien på telefon 58 50 58 50, som Alzheimerforeningens telefonrådgivning. Her sidder der en demensfaglig rådgiver klar til at svare på spørgsmål. Det er gratis og du kan være anonym. Telefonen har åbent mandag-fredag fra kl. 9-15 og torsdage helt til kl. 18.

Svaret blev lagt på DemensNet 20. november 2015