Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Læs blog

Ligebehandling for demente

Et indlæg i "Demensnet Bloggen"
Skrevet af redaktør 22. maj 2013 10:24

Alzheimer-avisens redaktion har netop sendt et oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg, hvor de påpeger en række af de mangler i lovgivningen, som mennesker med en demenssygdom oplever. Oplægget er udarbejdet på opfordring af Folketingets Socialudvalg efter at Alzheimer-avisen havde foretræde i januar. Ved foretrædet blev redaktionen opfordret til at arbejde videre med de ønsker, de havde og de mangler de oplever i forhold til lovgivning og støtte til yngre demensramte.Redaktionen ønsker blandt andet at demens ligestilles i lovgivningen med en række andre sygdomme eller fysiske handicaps. De oplever nemlig at demente ikke altid får tilbudt den hjælp og støtte, som de har brug for, for at klare en forandret hverdag. Derfor ønsker de: ”en ensartet forvaltning af loven – altså ligestilling kommunerne imellem og ligestilling med andre handicaps".Derudover fremsætter redaktionen blandt andet ønsker om mulighed for hjælp til individuel transport,ledsageordning, støtte (aflastning) til demensramte og deres pårørende. Læs hele oplægget her