Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Læs blog

Ærlighed frem for alt?

Et indlæg i "Den vanskelige samtale"
Skrevet af lone1954 28. juli 2015 12:01

OM DEN ÆRLIGE SAMTALE Har I andre i dette forum også lagt mærke til, at rigtigt mange plejehjem som værdigrundlag anfører ÆRLIGHED? Men hvad menes der egl. med det? Ærlighed er noget med at sige sandheden (ikke lyve) samt ikke snyde og bedrage. Jeg gætter på, at begrebet i plejehjemssammenhæng betyder det første. På min mors plejehjem er man ærlige over for beboerne. Det ved jeg, ikke fordi jeg har spurgt, men fordi en personale ved en givet lejlighed fortalte mig det. Samtalen faldt på nogle af de demente beboeres, herunder min mors, forestillinger om, hvor de opholder sig. Jeg har bemærket, at ikke alene min mor tror, at hun er på et sygehus, hvilket jeg nævnte. Men det er ikke så godt, fik jeg at vide. "Her på plejehjemmet siger vi altid sandheden og fortæller beboerne, at de bor på et plejehjem". I det konkrete tilfælde fint med mig, det er for min mors vedkommende uden betydning. Hun ved ikke, hvad begrebet 'plejehjem' dækker over, og har i øvrigt glemt det igen efter nogle minutter. Men på vej hjem fra plejehjemmet den dag, samtalen havde fundet sted, funderede jeg nu alligevel en del over udsagnet "her på plejehjemmet siger vi altid sandheden". Og kom så i tanker om, at mange plejehjem har ærligheden som værdigrundlag. Lad os opstille nogle scenarier: 1. Beboer A får stort set aldrig besøg til trods for, at hendes familie bor i samme by. Imidlertid kan man ofte høre hende sige, at familien kommer til kaffe om aftenen, og så ser hun glad og tilfreds ud. 2. Beboer B vil ikke være på plejehjemmet, som hun desuden tror er et sygehus. Hun spørger ofte, hvornår hun skal hjem, og på hvilket tidspunkt den pågældende dag familien kommer og henter hende. 3. Beboer C er ret bevidst om, at nogle af beboerne på samme afdeling har det meget dårligt og opfører sig på en måde, som ikke er normal. Fx råber/bander/svovler, banker hårdt i bordene og på tilfældige døre samt rækker tunge og vrænger af de andre. Beboer C spørger undertiden, om hun mon opholder sig et sted for "kugleskøre mennesker". Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad den totale efterlevelse af ærlighedsprincippet i ovenstående tilfælde vil afstedkomme. Er det virkelig et plejehjems opgave at gøre beboerne kede af det og urolige? Også selv om det måske kun er momentant, fordi den demente (i ovenstående tilfælde forhåbentligt) hurtigt glemmer, hvad der er blevet sagt i ærlighedens tegn. Der er ingen, der siger, at man direkte behøver at lyve, men der er, som bekendt noget, der hedder 'en sandhed med modifikationer', 'en lille hvid løgn', fortielser og omgåelser af sandheden samt afledninger. Hvis 'ærlighed' som et plejehjems værdigrundlag skal forstås som "sandheden, hele sandheden og intet andet end sandheden" for enhver pris, mener jeg, at der her ligger et stort problem, som bør tages op til grundig overvejelse og revision. Og skulle det evt. forholde sig sådan, at 'ærlighed' ikke skal tages direkte for pålydende, hvorfor så overhovedet anføre det som værdigrundlag? Det må vel handle om i relation til hver enkelt beboer og i hver enkelt konkret situation at vurdere, om begrebet 'ærlighed' kan bruges med eller uden gradbøjning. Med venlig hilsen, Lone


 

Kommentarer fra andre brugere :

Jeg havde en tante med alzheimer, der var på plejehjem på Langeland. Under et af mine besøg, fik jeg rodet mig ud hvor jeg slet ikke kunne bunde, og uforvarende gjort min tante ked af det. Da en af personalet kom tilstede, spurgte min tante hende. Men kan jeg så ikke bo hos dig. Den ansatte svarede. Jeg bor jo her. Vil du ikke gerne være hos mig. Min tante faldt til ro, og sov kort tid efter. Det er vist den holdning, ikke fuldstændig ærlighed, vi ønsker, for dem vi holder af. Ikke?

Skrevet af  jette, 29. juli 2015 21:32

Kære Jette og I andre.
Det er et rigtigt godt eksempel, du her kommer med, og det er en personale, der har forståelse for demens. Det er lige præcis på den måde, en sådan situation skal håndteres!

Men hvis nu fx det pågældende plejehjem har 'ærlighed' som værdigrundlag, så må man jo sige, at der i det konkrete tilfælde handles imod arbejdspladsens værdigrundlag. (Værdigrundlaget står i øvrigt som oftest på plejehjemmenes websider). Skal personalet så have en påtale for at have ageret korrekt og hensigtsmæssigt over for en dement?

Det kunne være meget interessant at høre fra ledelser af plejehjem, hvad der helt konkret menes med 'ærlighed' og hvordan den (forventes) håndhævet i dagligdagen. Såvel som det kunne være interessant fra neurologer at få viden om, hvorvidt den ubetingede ærlighed i værste fald kan skade den demente.

Med venlig hilsen,
Lone

Skrevet af  lone1954, 30. juli 2015 08:56