Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Læs blog

Indre samtaler om plejehjem

Et indlæg i "Den vanskelige samtale"
Skrevet af lone1954 24. maj 2015 13:42

Jeg så forleden en annonce i en avis, hvor borgerne i en by blev indkaldt til møde omkring "plejehjemmet i fremtiden". Formålet var at indhente ideer til, hvordan man bedst matcher fremtidige plejehjem med de kommende ældres behov. En rigtig god idé, da undersøgelser viser, at uendeligt få danskere ønsker at komme på plejehjem. Med al respekt for de velfungerende plejehjem, samt med fare for at generalisere, tænker jeg på, hvordan det mon er lykkedes et på mange områder udviklet og progressivt land som DK at udvikle et så lidet attraktivt koncept til deres ældre og demente. Vi kan ikke være det bekendt! Jeg vil heller ikke på plejehjem. Mange af mine indre samtaler i den mere dystre afdeling drejer sig om, hvordan man mon undgår plejehjemmet, hvis man bliver dement, ikke kan klare sig i egen bolig og ikke har nogen til at hjælpe sig. Jeg har tidligere trøstet mig lidt med den tanke, at det måske er en tilvænningssag, og at man måske falder til efter et stykke tid. Det føler jeg mig ikke ganske overbevist om længere. - Ved du noget om, hvornår jeg skal hjem?, spørger en beboer mig på min mors demensafsnit. - Jeg tror, at det er tid til at flytte nu. Kan du hjælpe mig med at finde et andet sted at bo?, spørger en anden beboer. - Jeg har aldrig gjort nogen noget eller gjort noget galt, men jeg skal blive her, siger en tredje beboer. - Nå, men nu er jeg klar til at tage hjem, siger min mor. Jeg vurderer, at min mors plejehjem ligger på et gennemsnitligt kvalitetsniveau, så ytringerne ovenfor skal næppe betragtes som udtryk for, at stedet hører til blandt de mindst acceptable af slagsen. Ikke desto mindre vil de demente beboere, der fortsat er "inden for mental rækkevidde", om jeg så må sige, ikke være der. Trods hverdagsrehabiliteringsmodeller, der bl.a. skal øge antallet af demente i eget hjem samt forlænge deres tid der, vil der også i fremtiden være brug for plejehjem eller lign. i en eller anden målestok. Vi brugere her på DemensNet betragter jeg umiddelbart som nogle af de bedst tænkelige lægmands-eksperter inden for området "fremtidens ideelle plejehjem". Mange/de fleste af os har som pårørende vores jævnlige gang på danske plejehjems demensafsnit, og vi kan forudse, at netop en del af os ligger i en særligt høj risikogruppe for at skulle tilbringe vores sidste tid netop der, hvor de fleste nærer uvilje mod at komme hen. På denne baggrund vil jeg spørge, om I måske vil være med i et lille eksperiment? Man kunne forestille sig, at redaktøren, under 'Åbne grupper', opretter et rum til udveksling af vores konstruktive og begrundede ideer og forslag til, hvilke tiltag der kunne gøre det mere acceptabelt for demente at komme på plejehjem. Jeg tænker ikke alene her på, at vi fremkommer med forslag baseret på negative oplevelser, men også hører fra de pårørende, som kan bidrage med positive oplevelser og erfaringer fra området. Vi ville på den måde kunne etablere et elektronisk samarbejde om en form for "idékatalog", som interessenter på alle niveauer inden for plejesektoren i bedste fald kunne drage nytte af. Blot en tanke til overvejelse :-) Mvh, Lone


 

Kommentarer fra andre brugere :

Hej Lone og tak for dine gode ord om vore demensramte familier! Jeg glemte at fortælle, at i mere end et år har jeg kørt en tur i kørestol ned i byen med Lillemor, oftest med ærinde i Brugsen, og hun hilser og snakker til hunde børn og venlige damer, der hilser igen (næsten alle), og bliver skrumplet godt på de ujævne fortove. Mon hun ikke har godt af sådan en rystetur, hvor hun ser på alt, der bevæger sig?
Men på torsdag er det 2 uger siden jeg kørte sidst på grund af den sene.
Jeg læste her på sitet om en dame, der for 5 år siden bad om at hendes mands demente liv måtte få en ende. Det skete så skærtorsdag, efter 5 år blev hun bønhørt, og så kom veninderne: hvordan klarer du at være alene? Hun svarede: Herregud jeg har været alene i 5 år, uden at I opdagede det. Ved næste samling i vor demenscafé udskrev jeg den frygtelige sang: Giv mig en blomst, mens jeg lever, og der var et ægtepar, der kunne synge den. ”Jeg ser ikke de blomster, I lægger på min kiste.”
I fredags kom præsten her i byen, fordi jeg var kommet galt af sted, og hun sagde, at hun havde været til et møde om demente, men hun syntes, at mange af forslagene var alt for barnagtige. Dement skal behandles med respekt og et ord mere, som jeg har glemt. Det var måske kærlighed?
Vi høres måske ved en gang igen. Kærlige tanker fra ckc.

Skrevet af  CKC, 25. maj 2015 15:10

Måske svaret på det ideelle plejehjem for demente findes her:

Link til "Tilbage til et normalt liv i demenslandsbyen".

Hogeweyk i Holland er et forbillede på, hvordan man skaber værdige forhold for svært demente. Det afhænger af personalets måde at forholde sig til de demente på, fortalte stifteren på Social- og Sundhedspolitisk Forum.

http://www.kl.dk/Social-service/Tilbage-til-et-normalt-liv-i-demenslandsbyen-id179394/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=email-advisering-29-05-2015&utm_id=15acbcea-7b95-4c1a-b2cc-a7c564ad3e0d
---------------------
Link til: Landsbyen hvor demente får en hverdag.

En restaurant, et supermarked og huse indrettet efter forskellige livsstile. På det hollandske
plejehjem De Hogeweyk forsøger man at bevare et liv, der minder mest muligt om det,
beboerne kendte, inden de blev demente.

http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2015-06-44-1-Landsbyen-hvor-demente-faar-en-hverdag.aspx
---------------------
Link til "Norge får demens-landsby efter hollandsk forbillede".

I 2018 åbner Norges første landsby for demente personer i Oslo. Landsbyen er stærkt inspireret af verdens første landsby for demensramte, De Hogeweyk i Holland.

http://www.aeldreforum.dk/nyheder/norge-far-demens-landsby-efter-hollandsk-forbillede/
-------------------------

Noget tilsvarende er vist på vej i Danmark, nærmere bestemt i Aalborg Kommune.
Med venlig hilsen,
Lone

Skrevet af  lone1954, 29. maj 2015 17:28

Jeg har netop set en bog ved boghandleren, der så interessant ud :

Al Power: "Demens - berøvet og bedøvet"

Jeg har også Googlet den, men endnu ikke læst den.

Tænkte, den kunne have interesse i denne sammenhæng.

Skrevet af  Merete, 9. juni 2015 11:02

Hej Merete og I andre.

Jeg bygger lige videre på Meretes input:

Ud fra omtaler, kritiserer Al Powels bog, at demente i nogle tilfælde gives psykofarmaka, fordi medicinen virker beroligende, og ikke fordi de demente er psykotiske. Forfatterens pointe er, at demente lider dobbelt, fordi de først berøves en stor del af deres åndsevner, dernæst bedøves af medicin, så de er ude af stand til at mærke sig selv. Al Powel betragter ikke demente som afvigere, men ser demens som et udviklingstrin, der giver de demensramte færre, men andre
livsmuligheder.

Al Powel er fortaler for hverdagslivs-filosofien 'Eden Alternativet'. Den er blevet til som reaktion på en uværdig, institutionel tilværelse i plejehjem, der fører til tre unødvendige omsorgsplager hos beboerne: ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Eden Alternativet, som blev skabt tilbage i 90'erne af den amerikanske geriater William H. Thomas, bidrager til skabelse af fællesskaber, der styrker ældres selvbestemmelsesret. Eden skulle således være sundhedsfremmende og styrke oplevelsen af meningsfuldhed hos både beboere og personale.

Interesserede kan læse mere om Eden-modellen her:
http://www.edendenmark.dk/

I DK skulle der være ca. 12 plejehjem, der drives efter denne filosofi, som er bygget op omkring 10 grundlæggende principper. Disse beskrives her:
http://www.edendenmark.dk/images/Pdf/10%20principper%20aktuel%20ver%206.8%20-%20dansk.pdf

God fornøjelse!
Med venlig hilsen,
Lone

Skrevet af  lone1954, 10. juni 2015 09:05