Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Demensnet Bloggen

Vær til stede i nuet

Et indlæg i "Demensnet Bloggen"
Skrevet af redaktør 30. december 2014 13:24

Nuet er det eneste sted, vi har sammen. At være til stede i nuet betyder at være sammen om det, der er eller sker ”lige her og nu”. Det bliver især tydeligt i mødet med et menneske med en demenssygdom. Demensen frarøver helt eller delvist evnen til at huske, hvad der er sket for få minutter siden. Demenssygdommen kan også betyde, at dele af fortiden og forestillingen om fremtiden forsvinder. ”Nu’et” bliver derfor helt afgørende for et menneske med demens. Ved at koncentrere dig om, hvad der sker lige nu og her i samværet med personen med demens, bliver du lyttende, opmærksom og til stede. For at samværet bliver godt, skal personen med demens føle sig godt tilpas. Han skal fornemme, at han bliver respekteret. Det er også vigtigt, at han selv er med til at bestemme tempoet, og hvad samværet skal handle om. Mange oplever, at det kan være svært, at være sammen med en person med demens. Det kan let opleves akavet og kunstigt, hvis man hele tiden er bange for at sige eller gøre det forkerte. Men hold fast i, at du kan. Gennem nærvær, nysgerrighed og nænsomhed kan I opleve gode øjeblikke sammen. Og personen med demens slipper for at føle sig bedømt og stillet overfor krav, han ikke kan leve op til. Tilstanden for et menneske med en demenssygdom kan være meget svingende fra time til time og fra dag til dag. Det, der kunne lade sig gøre på et tidspunkt, kan ikke lade sig gøre det næste, for så måske at være muligt dagen efter igen. Derfor er det nødvendigt, at du møder den demente der, hvor hun er i ”nuet”. Ta’ bestik af situationen og se hvad, der kan lade sig gøre lige nu. Når demenssygdommen bliver meget fremskreden og sproget efterhånden er forsvundet, kan I måske sidde stille sammen og holde i hånd. Bare det at være til stede og med kropssproget vise, at du vil den anden, kan ofte være det bedste samvær. Læs mere om at være til stede i nuet i: •  ”Demens den anden frekvens” - Demens – den anden frekvens handler om, hvordan pårørende kan møde et menneske med en demenssygdom på dennes præmisser  Del dine rådVi vil også gerne høre, hvilke råd du har haft gavn af.Har du et godt råd, du gerne vil dele med andre, så kan du dele det her på demensnet. 


 

Kommentarer fra andre brugere :

Min mor har Alzheimers og bor plejehjem. Min mors fortid er stort set ikke eksisterende i hendes hukommelse. Nutiden er heller ikke eksisterende, for så vidt angår oplevelser, der går mere end få minutter tilbage i tiden. Så når man taler om min mors NU, så er det i bogstaveligste forstand: 'lige HER og NU'.

Vi kan heldigvis sludre nogenlunde meningsfuldt, fordi min mors sprog fortsat er intakt, og hun som regel kan tale om en del almene ting og forhold, selv om gentagelserne er uendeligt mange. Vi kan i fællesskab løse en krydsogtværs på letteste niveau, og vi kikker i fotoalbums.

Vores 'her og nu' foregår ikke alene i min mors stue. En let måde sammen at opleve noget andet på er ved at gå en tur rundt på plejehjemmet og se på andre afdelingers opholdsstuer og indretning, billeder, dekorationer, gårdhaver samt kommentere på det hele undervejs. Disse ture adspreder meget og skaber ro og glæde.

Når min mors tilstand samt vejr og vind tillader det, foregår vores 'her og nu' også uden for plejehjemmet. Det kan være små bilture ud i det blå eller rundt i byen. Det kan også være en lille gåtur i parken eller i et indendørs indkøbscenter. Man kan simpelthen mærke, at min mor får det bedre og bliver gladere i sit 'her-og-nu', når hun for en stund oplever andet end sin plejehjemsstue. Hun smånynner altid på disse ture :-)

I min mors 'her og nu' indgår tydeligvis glæden ved visuelle sanseindtryk. Derfor har vi, som et meningsfuldt fælles projekt, indrettet hendes lille gårdhave med krukker, naturtro kunstige planter og blomster i forskellige farver, som hun kan glæde sig over hver dag hele året rundt.

Når man taler om det visuelle aspekts betydning i den dementes 'her og nu', er det ærgerligt, at opholdsstuen på netop demensafsnittet fremstår kedelig sammenlignet med andre afdelinger på plejehjemmet. Vores familie har derfor splejset til en lille maritim glasudsmykning, som ledelsen sagde ja tak til, og til hvilket formål vi har fået et vinduesparti i opholdsstuen stillet til rådighed. Det maritime glasmiljø er ikke "fint", men består af rustikke og sjove figurer som skibe, fisk, ænder, sæler, søstjerner – i mange forskellige farver, som lyset spiller i. Min mor har i stort omfang været med i opstillingen af miljøet, og vi lægger altid vejen forbi for at se på det og evt. omrokere lidt. Et godt fælles projekt – også til glæde for andre.

Med venlig hilsen,
Lone

Skrevet af  lone1954, 18. april 2015 13:14