Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Læs blog

Indretningen kan mildne demens

Et indlæg i "Indretning"
Skrevet af DanielF 27. september 2017 14:33

Omgivelserne har større betydning for trivsel og livskvalitet for demensramte, end man skulle tro. Begreber som tryghed, hjemlighed, sikkerhed lys, farver og rumfunktion er alle nøgleord når man skal indtænke demente i indretningen af både hjem og arbejdsplads.

Hvis man som privat eller arbejdsgiver har erfaringer med demens, så har man også en idé om, hvad sygdommen gør ved mennesker. Derfor er det utroligt vigtigt at man danner nogle rammer der fremmer trivslen og livskvaliteten for personer med demens i alle stadier.

I et demensvenligt miljø tager man højde for de psykiske følger som demens bringer med sig.
Tilpasser man sine omgivelser, hjælper man i høj grad til at personen(erne) med demens kan klare sig så godt som muligt, og derved skabe ressourcer for personen så hverdagen bliver sikker og tryg.

Alle mennesker har naturligt behov for tryghed for at kunne trives. Dette behov er forstærket hos demente, og derfor skal indretningen også forstærkes på tryghedsfronten. Det kræver at omgivelserne er let genkendelige, overskuelige, forudsigelige og på arbejdspladsen skal der være fokus på rutiner, vaner og nærvær. Man kan blandt andet have fokus på, at den demensramte sidder tæt på andre mennesker i et godt og rummeligt rum, tæt ved udgange og fællesarealer ligesom der absolut ikke må være risiko for, at "farlige" situationer opstår.

Hukommelsesproblemerne gør ofte, at hvad der er ude af syne, bliver glemt. Man bør derfor lade lade de ting, programmer, mapper mm. være synlige så vedkommende har nemmere ved at huske opgaverne.

En anden ting man kan gøre på arbejdspladsen er, at opridse dagens gøremål på en tavle i punktform. På denne måde undgår man misforståelser og personen har nemmere ved at navigere i miljøet da det giver tryghed at vide, præcis hvad man skal tage sig til.

I forhold til indretning og møbler, kan man indrette arbejdspladsen for at fremme hjemligheden, dette medvirker til at man føler sig bedre tilpas og velkommen i rummet. Man bør b.la. undgå mønstrede møbler, tæpper, gardiner mm. da dette kan medføre for mange visuelle stimuli ligesom spejlbilleder og glatte overflader kan medføre uro. De blanke overflader på f.eks. gulve kan opfattes som våde eller meget glatte, hvilket kan fremtvinge usikkerhed hos den demente.

Det kan selvfølgelig være en dyr post, hvis man skal ud og investere i en helt ny indretning, da der er mange faktorer man skal tage højde for i disse situationer. Man kan evt. købe sine møbler og få råd til indretningen gennem Kontorzonen. Kontormøblerne bliver solgt brugt, men bliver istandsat inden salg. På den måde kan man få fat i de dyre og behagelige kontormøbler meget billigere, hvilket overskueliggør situationen en hel del i forhold til at skulle ud og investere.